Avelsbock till Svenska getbanken

375  SEK

För 25 SEK kan du få köpa till ett signerat och stämplat certifikat på ditt bidrag.

Artikelnr: 02 Kategori:

Beskrivning

Den Svenska Getbanken startade vi tillsammans med kvinnorna i byn Bishozi i januari 2004 för att stödja dem i deras kamp att förbättra sina och sina familjers levnadsvillkor. Sedan dess har projektet, under årens lopp, spridits till 20 byar i Uganda.

Naturen i sydvästra Uganda är väl lämpad för boskap och kvinnorna är vana vid att ta hand om getter, som inte kräver kostsam vård eller speciell betesmark. Bidragsgivare betalar för getabockar, som köps och kommer ingå i Svenska getbanken.

En kvinna kan låna upp till 3 getter från getbanken mot att hon går på vuxenutbildning en dag i veckan. Alla killingar som föds får hon behålla. Getterna ger kvinnorna inkomster och deras familjer får mat på bordet.

Nu sprids projektet vidare nationellt.

Skall det bli några killingar/inkomster i detta projekt behövs det avelsbockar förstås och inga vilka som helst utan bara de allra bästa som sprider sina gener vidare till sina avkommor. Avelsbockarna är därför något dyrare än getterna.

Den Svenska Getbanken, som ingår i vårt utvecklingsprogram, bidrar till att hela samhällen förändras. Genom att kvinnorna får inkomster från getterna ökar jämställdheten och projektet höjer levnadsstandarden till en ny nivå. De bortglömda byarna blir synliga och hamnar på kartan och kvinnorna kan göra sina röster hörda.

Vill du bidra med en getabock? Den kostar 375 SEK

För 25 SEK kan du få ett fint signerat och stämplat certifikat på ditt bidrag.

Du kanske också gillar …