Skip to main content

Projekt

Trädodling

Trädodlingsprojektet har vi startat tillsammans med kvinnor och män i vår samarbetsorganisation i Uganda, Bishozi National Organisation, för att minska fattigdomen i projektbyarna och få en mer hållbar miljö.

Träd, som förbättrar skördar, är det mest ekonomiska sättet att binda koldioxid från atmosfären samtidigt, som de producerar syre. Träden förebygger erosion i bergsbyarna, där vi verkar, och minskar vindarnas framfart.

Foto : Annette Rosati
Foto : Annette Rosati

Förutom frukt och foder skänker de skugga och svalka, till både människor och djur. Under torra förhållanden binder träden även näring och fukt till marken så träd, som planteras vid åkrarna, tar inte upp plats från odlingen utan förbättrar resultatet.

Trädprojektet, som ingår i vårt utvecklingsprogram, bidrar till ett bättre klimat och att hela samhällen förändras. När kvinnor och män samarbetar ökar jämställdheten och trädprojektet höjer levnadsstandarden till en ny nivå. De bortglömda byarna blir synliga och hamnar på kartan, och byborna kan göra sina röster hörda.