Skip to main content

Projekt

Bishozi sisters

Fårprojektet hjälper flickor att bli kvar i skolan så de får samma möjligheter till utbildning som pojkar. Det är en mänsklig rättighet att gå i skolan men trots det är det mycket som stoppar barn och ungdomar från att studera i synnerhet flickor.

För flickor börjar problemen ofta när de får mens eftersom de inte har råd att köpa mensskydd och därför måste stanna hemma från skolan några dagar varje månad vilket gör att de med tiden halkar efter med studierna och får svårare att mäta sig med killarna i samma årskurs.

På landsbygden i Uganda tvingas många flickor sluta skolan långt före sina bröder eftersom de fattiga familjerna inte har råd att betala alla sina barns skolavgifter.

Foto : Annette Rosati

En grupp tonårstjejer, Bishozi Sisters, startade fårprojektet för att öka möjligheterna för att de och andra tjejer skall kunna fortsätta studera och få en bra utbildning. Bishozi Sisters fårprojekt hjälper flickor att bli kvar i skolan så de får samma möjligheter till utbildning som killarna. Därmed ökar också jämställdheten bland skolungdomarna.

Barn och ungdomar som får hjälp genom BIPs fadderverksamhet har på eget initiativ startat en förening de kallar Bishozi Students Association. Medlemmarna vill ta större ansvar för sina egna projekt och samarbetar för att hjälpa fler barn och ungdomar att kunna gå till skolan vilket samtidigt ökar medlemsantalet i deras förening.

Ungdomarna i Bishozi Students styrelse ordnar bl.a. möten och fritidsaktiviteter för sina medlemmar. Tidigare barn- och ungdomsprojekt som startats finns numera också under denna förenings tak som t.ex. hönsprojektet för barn och Bishozi Sisters fårprojekt.

I BIPs fadderverksamhet kan man bli fadder till ett barn eller tonåring som behöver hjälp. Många barn och ungdomar kan på detta sätt få en god start, ut ur fattigdom, till en utvecklande framtid.

Foto : Annette Rosati

När föräldrarna tvingas välja låter de sina söner studera vidare för de räknar med att sönerna enligt tradition ska stanna kvar på gården och ta hand om arbetet och föräldrarna när de blir gamla. När en flicka gifter sig flyttar hon till sin mans hem och kommer inte tillbaka därför anses det inte lika viktigt att lägga pengar på hennes skolgång.

Flickor gifts bort alldeles för unga eftersom det fortfarande är vanligt med hemgift vid giftermål och hemgiften är åtråvärd eftersom den gör att föräldrarna får bättre ekonomi medan en dotter som inte gifter sig blir en ekonomisk belastning.

Foto : Annette Rosati