Skip to main content

Företag

Foto : Louise Lundqvist

Partnerskap/Samarbete

Tillsammans kan vi göra mer

Välkomna att samarbeta med oss i Bishozi International Program, BIP, så att vi kan informera om och stärka engagemang och delaktighet i våra projekt och utvecklingsprogram. Tillsammans kan vi göra större skillnad och få ett mer jämlikt samhälle både här hemma och i Uganda, där vi har våra projekt, och förhoppningsvis i fler länder i framtiden.

Vi har drivit utvecklingsprojekt i många år och vet av erfarenhet att utbildning i kombination med behovsrelaterade inkomstbringande kulturprojekt kan vara vägen ut ur fattigdom för väldigt många människor på landsbygden i Uganda. Men det måste förstås också finnas en stark vilja hos de marginaliserade människor, som ansluter sig till utvecklingsprojekten för att någon förändring skall ske. Det är byborna själva, som måste vilja utvecklas och förändra samhället de lever i. Vi ger dem starten och förutsättningarna för att göra det möjligt.

Vi vet också att vi kan påverka beslutsfattare och andra i samhället mycket mer om vi samarbetar, så våra nu 20 olika föreningar har samlats under en gemensam organisations tak, Bishozi National Organisation, BNO, vår samarbetsorganisation, som verkar på nationell nivå i Uganda. Större påverkansarbete kan nu bli möjligt att genomföras för att få igenom nödvändiga förändringar i byarna.

Vi samarbetar gärna med företag som delar våra demokratiska värderingar och vår önskan om en bättre framtid, på lika villkor, för alla.

Vi kan skräddarsy specifika projekt, efter era önskemål, inom vår utvecklingsverksamhet, tillsammans med er bidragsgivare. När ni samarbetar med oss får ni ett partnerskap med god kommunikation och kontinuerliga uppdateringar, om det som sker i BIP, i synnerhet våra gemensamma projekt, vilket ni, i er tur, kan dela med er av till era medarbetare och, på så vis, skapa en delaktighet och gemensam glädje över att vara med och göra världen bättre.

Vårt utvecklingsprogram som vi startade tillsammans med en liten grupp kvinnor, i byn Bishozi, i januari 2004, har under åren som gått spridits till 20 byar i 6 olika distrikt i sydvästra Uganda. Kvinnorna är fortfarande de mest aktiva deltagarna, men idag är också hela deras familjer involverade i utvecklingsarbetet, vilket även påverkar samhället de lever i.

Tillsammans med våra samarbetspartners och bidragsgivare gör vi detta möjligt.

Vill ni bli vår partner?

Kontakta oss för att skräddarsy ett engagemang som passar just er.