Valfritt bidrag till där det bäst behövs

 SEK

Artikelnr: 99-1 Kategori:

Beskrivning

I våra projekt är det mycket som är öronmärkt som t.ex. att bidra till getter eller kor eller betala skolavgifterna för fadderbarn men ibland, rätt ofta faktiskt, uppkommer kostnader som inte ryms inom dessa ramar. Här följer några av alla de situationer som kan uppstå, och vars kostnader vi bl.a. kan täcka tack vare vänliga människors valfria bidrag, TILL DÄR DET BÄST BEHÖVS, i våra utvecklingsprojekt.

Vi har under flera år varit de enda som kunnat rädda mycket sjuka bybor i olika åldrar genom att köra dem i snabbast möjliga fart, på de gropiga grusvägarna, till närmaste sjukhus. Många med malaria, tyfoid och andra alvarliga sjukdomar har överlevt tack vare vår projektbil. Vi har också två motorcyklar, som kan ta sig fram i terrängen dit bilar inte når. Det var inte något som vi hade räknat med skulle hända när vi införskaffade organisationens första motorcyklar och projektbil.

Ibland kommer något ensamt barn eller tonåring gåendes till Bishozi Culture Centre och ber om hjälp. De är oftast sjuka, smutsiga, magra och barfota. Och allt de äger är paltorna som de har på sig. När de fått äta och tvätta sig, tar vi reda på var de kommer ifrån, om vi får beskedet att inga släktingar finns, som kan hjälpa dem, får de stanna och bo i Bishozi Culture Centre medan vi försöker finna en fadder till dem. Så länge de inte har någon fadder ser vi till att på olika sätt täcka kostnaderna för det nödvändigaste ändå, så de kan gå i skolan som andra barn/tonåringar. Just nu tar vi hand om c:a 10 elever, som ännu inte har någon fadder.

Klimatet, som inte är lika förutsägbart längre, kan ställa till stora problem. Torka kan ta livet av både människor och djur. Under regnperioderna händer det ibland att blixten slå ner och dödar boskap. En annan stor fara som kan drabba boskap är mul- och klövsjukan. Många är de medlemmar, som under projektåren hittat sina kor och/eller getter döda i hagarna.
När det inte är någon människas fel att en av projektets kor, getter eller får har dött är det vi, som ser till att de, som förlorat sin älskade ko eller get får en ny. Detta är ytterligare en kostnad, som är svår att förespå.

Detta är bara några av alla de bekymmer, som kan uppstå, när man driver utvecklingsprojekt, och just därför är ett valfritt bidrag till DÄR DET BÄST BEHÖVS en gåva som vi tacksamt tar emot.

Välkommen att kontakta oss för mer information Info@bishozi.com eller annette.rosati@bishozi.com