Skip to main content

Projekt

Bishozi fathers association

Efter en tid ville bymännen också starta en förening för att de insåg, att de, precis som deras kvinnor, ville driva olika utvecklingsprojekt tillsammans för en bättre framtid i byn.

Biodling är det, som männen i första hand satsar på. Det är mycket som behövs för att starta en fungerande biodling, området måste stängslas, skyddsutrustning köpas in och dessutom så behöver de i framtiden modernare bikupor för att förenkla arbetet och öka honungsproduktionen. De har c:a 30 bikupor idag men vill gärna ha fler.

Foto : Åse Stolt