Skip to main content

Med stöd från

Foto : Annette Rosati

Tack för ert stöd

Tack alla ni, som genom engagemang, stöd, inköp och bidrag har gjort våra projekt i Uganda möjliga.

Er hjälp gör att vi kan arbeta vidare med vår omfattande utvecklingsverksamhet.

  • ForumCiv/SIDA

  • Föreningen Majken i Vilske-Kleva

  • Gurseröds gård
  • Hos Marta och Maria i Stenungsund
  • Jonas Lundqvist Entreprenad AB
  • Ugandaföreningen i Göteborg
  • VRAB AB
  • VUH, Volvos U-hjälpsförening

Och tack till odibo AB, som sponsrat vår fina hemsida.

Foto : Annette Rosati

Företag?

Vi samarbetar gärna med företag som delar våra demokratiska värderingar och vår önskan om en bättre framtid, på lika villkor, för alla.

Tillsammans kan vi göra mer.

Foto : Annette Rosati