Skip to main content

Projekt

Bishozi culture centre

Ett eget ställe att träffas på var något som kvinnorna i Bishozi ansåg skulle höja alla kvinnors status och därmed ge dem större möjligheter att påverka deras livsvillkor.

Det skulle förenkla samarbetet om det fanns en mötesplats med tak över huvudet, när solen är som hetast, eller då regnet öser ner under regnperioderna. En barnmorska skulle kunna knytas till centret så att kvinnorna får hjälp vid graviditeter och familjeplanering. HIV/aids-information och tillgång till bromsmedicin på nära håll skulle kanske också kunna bli möjligt.

Vi kom efter att tag fram till att ett “kvinnornas kulturcenter” skulle göra allt mycket enklare. Föreningen Bishozi Women skulle kunna köpa in studiematerial, verktyg, symaskiner och annat som medlemmarna kunde få tillgång till.

Foto : Nicholus Twesigye

Ett tegelstensföretag startades av kvinnorna under planeringen 2005 innan Bishozi Culture Centre skulle börja byggas. Tegelstenarna som finns i alla byggnaderna i kulturcentret är tillverkade alldeles i närheten så inga dyra biltransporter har behövts.

Tegelstensföretaget Matafari, som gett många både nya kunskaper och inkomster lever vidare och fortsätter att tillverka och sälja tegelsten till nya byggen.

Fler fadderbarn än någonsin tidigare bor i kulturcentret nu, eftersom de inte har någon annanstans att ta vägen, och kulturcentret är i stort behov av ett nytt kök med förråd och matsal. Den gamla kökshyddan som just nu används är i dåligt skick och behöver rivas.

Vill du bidra med tegelstenar till köket?

Tegelstenarna kostar 2 SEK/styck. Minsta antal tegelstenar att köpa är 50 för 100 SEK. Givetvis kan du köpa fler än 50 tegelstenar för att på så sätt hjälpa till mer. Varje tegelsten utöver de första 50 kostar 2 SEK/styck För 25 SEK kan du få ett fint signerat och stämplat certifikat på ditt bidrag.

Foto : Nicholus Twesigye

Efter ett år av förstudier och planering kunde vi under 2006 börja bygga Bishozi Culture Centre som nu ligger på toppen av ett högt berg c:a 2000 m. ö. h. i Bishozi och syns vida omkring. Det 3-åriga projektet med miljö/klimat och jämställdhetsperspektiv delfinansierades av ForumCiv/SIDA.

Under åren som gått sedan dess har vi ständigt byggt vidare på Bishozi Culture Centre som fortsatt att växa och utvecklas till ett aktivt och välbesökt kulturcenter. Idag består kultur-centret av ett flertal hus med bl.a. kontor och aula för möten och konferenser, gästrum, badrum, toaletter samt rum för arbetare och fadderbarn som bor där när de är hemma från sina internatskolor. Det finns några svala hyddor också med kök, matsal och förråd samt en liten vårdcentral. Nya byggnader tillkommer allt eftersom behov uppstår. Kring byggnaderna finns betesmark med stora grävda dammar för projektens boskapsbanker, trädodlingar, bananplantager, biodling samt frukt- och grönsaksodlingar. Solenergi lyser upp under dygnets mörka timmar.

Foto : Annette Rosati