Skip to main content

Projekt

Vuxenutbildning

När vi skulle organisera kvinnorna i Bishozi började vi med att måla tillsammans med temat ”Hur kan vi själva förbättra våra levnadsvillkor i framtiden” ? Det som kvinnorna målade utgjorde sedan underlaget för vår fortsatta verksamhet. I bilderna som kvinnorna gjorde tillsammans i mindre grupper kunde man inte bara se getter och kor, vatten och grödor utan också skolbyggnader.

Det visade sig när skola och utbildning kom på tal att nästan 80% av kvinnorna inte kunde läsa och skriva ens på sitt eget stamspråk. En del var inte säkra på hur många nollor det var i 100 eller 1000. Många av dem hade aldrig fått möjligheten att gå till skolan som barn. Eftersom alla redan kunde sköta getter och getbanken var det första projektet vi var helt överens om att starta så tänkte jag att om man knyter ihop vuxen-utbildning en dag i veckan med att få låna getter så kommer nog alla kvinnorna till skolan direkt. Det visade sig emellertid att så gott som alla kvinnor verkligen ville börja studera även om de skulle få vänta på sin första låneget.

Foto : Annette Rosati
Foto : Annette Rosati

Getterna blev en morot för männen istället som först inte ville att deras fruar skulle gå till skolan varje lördag som vi bestämt. När männen hörde att kvinnorna som kom till skolan skulle få getter så ändrade de sig och släppte iväg sina fruar.

När kvinnorna lär sig läsa och skriva höjs deras status i samhället och när de lär sig räkna är de inte lika lättlurade längre när de säljer sina korgar eller andra varor. De kvinnor som är valda till ledare av de andra kvinnorna får dessutom utbildning i ledarskap. Alla som studerar får med tiden ett bättre självförtroende och vågar göra sina röster hörda.

En extra bonus med lördagsundervisningen är att alla kvinnor träffas och kommer ifrån ensamheten kring hemmet. De blir en kraft i samhället.