Skip to main content

Projekt

Fadder­verksam­heten

Som fadder i Bishozi International Program sponsrar du ett barn i en av de byar där våra projekt finns i Uganda.

Månadsavgiften, som är 200 kr, går till skolavgift, skolkläder och böcker, och annat som barnet behöver för att klara av sin skolgång. Utöver det ser BIP till att täcka de eventuella kostnader som månadsavgiften inte räcker till.

BIP hjälper redan många barn som ännu inte har fått faddrar, och när du ansöker om att bli fadder i BIP får du välja ett av dessa barn att sponsra. På så sätt kan fler barn som kontaktar BIP få hjälp.

Du får all information som finns om ditt fadderbarn och foto, eller så kan du välja att låta ditt kontinuerliga bidrag gå till fadderverksamheten, dvs inte till något specifikt barn utan till den som för stunden behöver det mest.

Foto : Louise Lundqvist

De som inte har någon att komma hem till under loven får bo på vårt kulturcenter i Bishozi.

BIP håller på olika sätt kontakt med alla faddrar för att se till att var och en får veta hur det går för just sitt fadderbarn. T.ex. publicerar vi kontinuerligt information på vår Facebook-sida, både speciellt om vår fadderverksamhet och om våra övriga projekt.

Som fadder får man gärna ha personlig kontakt med sitt fadderbarn. Det går bra att skicka med brev genom de medlemmar från BIP som åker till Uganda. Men från barnens sida är det inte något krav att man ska skriva brev till sin fadder. Vissa barn gör det, men inte alla och olika ofta. Vill man skicka med lite extra pengar eller en gåva går det också bra, men det måste alltid gå genom BIP och BNO. Detta för att vi ska kunna garantera att pengarna/gåvan kommer till rätt person och används rätt.

Barnen i våra projekt är precis som andra barn och behöver någon som förvaltar pengar åt dem. Eventuella vårdnadshavare går tyvärr inte alltid att lita på, och de lever i ett samhälle fullt av korruption. För att hjälpa fadderbarnen på bästa sätt är det viktigt att ha BNO som mellanhand, och att inga pengar skickas direkt till någon, vid sidan av våra organisationer.

Foto : Louise Lundqvist
Foto : Annette Rosati

Bishozi National Organisation, BNO, vår organisation i Uganda har kontinuerligt personlig kontakt med alla fadderbarn och deras skolor. De ser till att de har allt de behöver och att de kommer till doktor, tandläkare eller liknande vid behov.

De flesta går på internatskolor, vilket är vanligt i Uganda, och ett bra alternativ för de som inte har några föräldrar eller som av annan anledning inte har någon trygg miljö att komma hem till på kvällen.

För att bli antagen på en internatskola krävs det att man har med sig en hel del, allt från madrass, sängkläder och tallrik till skolböcker, toapapper mm. Allt detta ser BNO till att eleverna har med sig när de tar dem till skolan då terminen börjar. Utöver det betalas också en skolavgift, som varierar från skola till skola.

Foto : Annette Rosati

Ett fadderskap fortsätter vanligtvis tills barnet har gått ut secondary school, motsvarande gymnasiet i Sverige. Då har fadderbarnet fått en god grundutbildning. Om ett fadderbarn önskar fortsätta studera kan detta diskuteras, för att se om det finns möjlighet att fortsätta hjälpa studenten genom en universitets- eller yrkesutbildning och få chansen till ett bra arbetsliv i framtiden.

Medlemmar från BIP åker till Uganda och arbetar i projekten två gånger om året. Som aktiv medlem kan man åka med och hjälpa till, och se hur projekten fungerar. Välkommen att kontakta oss om du vill bli fadder eller vill ha mer information