Afrikansk ko till Svenska kobanken

1500  SEK

För 25 SEK kan du få köpa till ett signerat och stämplat certifikat på ditt bidrag.

Artikelnr: 03 Kategori:

Beskrivning

Den Svenska Kobanken startade vi tillsammans med kvinnorna i byn Bishozi för att stödja dem i deras kamp att förbättra sina och sina familjers levnadsvillkor. Naturen i sydvästra Uganda är väl lämpad för boskap och kvinnorna vet hur man tar hand om kor även om de av tradition inte varit koägare själva förut.

Bidragsgivare betalar för kor, som köps och kommer ingå i Svenska Kobanken. Kvinnorna får ansöka om att låna en ko från kobanken. De måste ha börjat med att låna getter och gå på vuxenutbildning en dag i veckan sedan ska de även visa att det finns vatten och bete, som räcker. När de beviljats en ko får de behålla varannan kalv, som föds. De övriga kalvarna går till kobanken för att delas ut till andra kvinnor.

Korna ger inkomster. Tjurkalvar säljs eller byts mot kvigor. Kvinnornas familjer får mat på bordet och barnen får mjölk att dricka, men framförallt är kor den högsta statussymbolen i byarna. En koägare lyssnar man på, även om det råkar vara en kvinna. Nu sprids projektet vidare nationellt.

Den Svenska Kobanken, som ingår i vårt utvecklingsprogram, bidrar till att hela samhällen förändras. När kvinnorna får kor som ger dem inkomster ökar jämställdheten och projekten höjer levnadsstandarden till en ny nivå. De bortglömda byarna blir synliga och hamnar på kartan och kvinnorna kan göra sina röster hörda.

Nu har vi drygt 100 kor men behöver många fler.

Vill du bidra med en afrikansk ko? Den kostar 1500 SEK

Du kanske också gillar …