Skip to main content

Företag

Foto : Louise Lundqvist

Ge en företagsgåva

 I nästan alla av de bergsbyar där vi verkar, i sydvästra Uganda, är bristen på rent vatten mycket stor. Just nu lider många som bor där av allvarliga sjukdomar som är direkt förknippade med de problem, som uppstår, när man inte har tillgång till rent vatten att dricka och inte heller kan sköta sin hygien på grund av bristen på vatten. Värst utsatta är de små barnen.

Vi har, under projektåren som gått, lyckats djupborra i 3 av våra projektbyar i Uganda, Bishozi, Akati och Kyenshebashebe, med gott resultat. Ett och annat rör har behövt bytas, i ett par av brunnarna, efter några år, men de har fortsatt att ge befolkningen rent vatten och har ännu aldrig sinat.

Genom erfarenheter har vi funnit att ett bra sätt att förändra långsiktigt är att borra brunnar i närheten av skolorna, precis som vi gjort i dessa byar, och samtidigt lära elever och skolpersonal om samband mellan hygien och sjukdomar. De tar sedan med sig information hem och så når upplysningen även till föräldrar och andra som bor i närheten.

En investering i en djupborrad brunn hjälper hela befolkningen i en by med omnejd att bli friskare och må bättre och barnen får mycket större möjligheter att överleva och nå vuxen ålder.

Genom företagsgåvor kan vi fortsätta utvecklingsarbetet i byarna där vi verkar och förändra människors liv och rädda deras framtid.

‘Låt din företagsgåva bli rent vatten i år och ge bort symboliska vattendroppar. En droppe rent vatten från en ny brunn kostar 1 SEK. Ni väljer hur många vattendroppar ni vill ge. 

Om vi hjälps åt kan fler utsatta familjer få tillgång till rent vatten.

Kontakta oss för mer information.

Samarbetspartners

Om ni vill kan vi skräddarsy en samarbetsform som passar ert företags förutsättningar och mål. Eller välj något/några av våra befintliga projekt som känns relevant för just ert företag och samarbeta med oss genom att bidra finansiellt till vårt utvecklingsprogram.

Vi bistår gärna med ett kommunikationsunderlag och en årlig rapport, så att ni kan berätta för era kunder och/eller medarbetare om den skillnad vi tillsammans uppnår.

Samtidigt stöttar vi målen i Agenda 2030.