Skip to main content

Projekt

Matafari tegelstenstillverkning

I augusti 2004 startade ett nytt tegelstensföretag i byn Bishozi i Uganda. C:a 30 kvinnor som alla var medlemmar i föreningen Bishozi Women började tillverka tegelstenar för hand på traditionellt ugandiskt vis.

Kvinnorna tillverkade tegelstenarna som vi sedan byggde väggarna till deras eget kultur och allaktivitetscenter av.

Projektet “Bishozi Women Culture Centre” kunde köpa tegelstenarna billigt av kvinnorna eftersom de gjordes nära byggplatsen och det därför inte blev så stora fraktkostnader och kvinnorna fick samtidigt arbete som gav dem en egen inkomst.

Foto : Annette Rosati
Foto : Annette Rosati

Under åren som gått har Matafari Brickcompany vuxit och jämställdheten har ökat i byn så nu samarbetar många män och kvinnor i företaget och de fortsätter att leverera tegelstenar till nya byggnader i Bishoziprojekten.

Vill du stödja Matafari Brickcompany och utvecklingen i Bishozi Projects gräsrotsprojekt?