Skip to main content

Dokument

Foto : Louise Lundqvist

Information från styrelsen

2023

Under 2023 har vi, Bishozi International Program, förbättrat och uppgraderat vår bokföring och ni hittar nu Verksamhetsberättelse samt Resultat- och Balansräkning i Årsredovisningen