Skip to main content

Projekt

BAM, Bishozi Art Movement

BAM Bishozi Art Movement, BAM, är samlingsnamnet på konströrelsen, som ständigt pågår, inom BIP och går, som en röd tråd, genom hela vår verksamhet. BAM startade i byn Bishozi, under januari 2004, när de marginaliserade kvinnorna i byn målade tillsammans, under konstnärlig ledning, med temat ”Hur kan vi själva förbättra våra levnadsvillkor i framtiden”.

Våra workshoppar inom BAM har under årens lopp banat väg för ett flertal verksamheter, som tidigare varit förbjudna för kvinnor, men, som idag, pågår i byarna, t.ex. cykelskolan, som lär alla kvinnor att cykla, visselkörer (eftersom kvinnor tidigare kopplats ihop med djävulen om de visslade), damfotboll och trädklättring, som ansetts okvinnligt, och därför inte tillåtits, och kyckling kan nu alla familjemedlemmar äta till middag, (det fick inte kvinnor lov att äta tidigare). Detta har tagit udden av bakomliggande orsaker som häxeri, trolldom och förlegade stamregler, som tidigare stoppat kvinnors och flickors möjligheter till frihet.

Foto : Annette Rosati

BAM genererar en hel del positiv energi, och när många entusiastiska deltagare, skapar och uttrycker sig tillsammans t.ex. genom teckningar, målningar, mosaik, skulptur, sång och trummor uppstår en gemenskap som, i sin tur, föder många tankar och möjligheter till att utveckla en större acceptans, jämställdhet och jämlikhet i byarna.

Vill du bidra med en gåva till Bishozi Art Movement kan du göra det under valfri gåva och märka din inbetalning med BAM.

Foto : Annette Rosati

Under våra workshoppar inkluderar vi och synliggör personer med funktionsned-sättningar genom att bjuda in dem till aktiviteterna tillsammans med alla andra, vilket inte är så vanligt i byarna där familjer ofta skäms för de som avviker från normen och stänger in dem hemma.

Som exempel kan nämnas när vi, en grupp med ugandiska och svenska konstnärer, musiker, bildskapare och skulptörer, i början på 2018, reste till Bishozi och genomförde workshoppar tillsammans med totalt 700 föreningsmedlemmar i våra olika projektbyar. Kvinnor, män och ungdomar från 15 års ålder och uppåt deltog och fick arbeta under temat, Taboo, som belyste den bristande jämställdheten i byarna.

Deltagarna i BAM fick uttrycka sig på olika kreativa sätt. Ett urval av deras alster visades sedan i konsthallen på Makerere University i Kampala. Samtidigt, som utställningen pågick, hölls även en workshop för studenter på Nkomba University i Entebbe på samma tema.

Foto : Annette Rosati