Skip to main content

Projekt

Svenska getbanken

Den Svenska Getbanken startade vi tillsammans med kvinnorna i byn Bishozi i januari 2004 för att stödja dem i deras kamp att förbättra sina och sina familjers levnadsvillkor. Sedan dess har projektet, under årens lopp, spridits till 20 byar i Uganda.

Naturen i sydvästra Uganda är väl lämpad för boskap och kvinnorna är vana vid att ta hand om getter, som inte kräver kostsam vård eller speciell betesmark. Bidragsgivare betalar för getter, som köps och kommer ingå i Svenska Getbanken.

En kvinna kan låna upp till 3 getter från getbanken mot att hon går på vuxenutbildning en dag i veckan. Alla killingar som föds får hon behålla.

Getterna ger kvinnorna inkomster och deras familjer får mat på bordet. Nu sprids projektet vidare nationellt.

Foto : Annette Rosati
Foto : Åse Stolt

Den Svenska Getbanken, som ingår i vårt utvecklingsprogram, bidrar till att hela samhällen förändras. Genom att kvinnorna får inkomster från getterna ökar jämställdheten och projektet höjer levnadsstandarden till en ny nivå. De bortglömda byarna blir synliga och hamnar på kartan och kvinnorna kan göra sina röster hörda.

Vill du bidra med en get? Den kostar 225 SEK För 25 SEK kan du få ett fint signerat och stämplat certifikat på ditt bidrag.