Skip to main content

Projekt

Foto : Annette Rosati
Våra projekt

BIP har som syfte och mål att initiera och driva nyskapande kulturutbytesprojekt som ger människor möjlighet att växa och utvecklas både som enskilda individer och tillsammans med andra, vilket i förlängningen kan förändra hela samhällen.

Vi samarbetar med kulturförvaltningar, skolor, studieförbund, ForumCiv/SIDA m.fl. men vi arbetar utan mellanhänder i direkt kontakt med målgrupperna i Uganda som har hand om sina egna utvecklingsprojekt.