Svenska fårbanken och Bishozi sisters

225  SEK

För 25 SEK kan du få köpa till ett signerat och stämplat certifikat på ditt bidrag.

Artikelnr: 05 Kategori:

Beskrivning

Den Svenska Fårbanken startade vi tillsammans med några skolflickor, i byn Bishozi i sydvästra Uganda, under 2009, för att stödja dem i deras kamp att få gå kvar i skolan. Sedan dess har projektet, under årens lopp, spridits till 20 byar.

Naturen i sydvästra Uganda är väl lämpad för boskap, och alla som bor och växer upp i byarna, där vi verkar lär sig, i tidig ålder, att ta hand om får, som inte kräver kostsam vård eller speciell betesmark.

Skolflickorna startade med att organisera sig i en grupp, som de kallar, Bishozi Sisters.
De tar väl hand om sina får, som ger dem inkomster så de kan betala skolavgifter, kläder, mensskydd, böcker och annat nödvändigt, om de ska kunna studera och få en utbildning på samma villkor som pojkar.

Den Svenska Fårbanken, som ingår i vårt omfattande utvecklingsprogram, bidrar till att hela samhällen förändras. Genom att flickor går kvar i skolan och får en utbildning ökar jämställdheten och projektet höjer levnadsstandarden till en ny nivå.
De bortglömda byarna blir synliga och hamnar på kartan och flickor och unga kvinnor kan göra sina röster hörda.

Vill du bidra med ett får till Den Svenska Fårbanken och Bishozi Sisters?
Ett får kostar 225 SEK. Du får givetvis köpa fler än ett får och på så sätt hjälpa fler flickor att gå i skolan.

För 25 SEK kan du få ett fint signerat och stämplat certifikat på ditt bidrag.

Du kanske också gillar …