Skip to main content

Projekt

Kampala women project

Under 2010 beslöt vi att försöka öppna en liten affär och kontor i Kampala. Vi fann en ny marknadsplats i Kampala centrum som kallas Juwakali Market och kunde efter en tids förhandlande köpa en affärslokal där. NR 13. Efter en längre tids renovering kunde vi öppna med pompa och ståt i januari 2011.Ledarna från Bishozi var med, det var många tal, bandet klipptes i butikens entré och getter delades ut. Lokal-TV var också på plats.

BIP-butiken hjälper oss att sprida information om projekten. Konsthantverk och andra produkter från byarna når ut till nya köpare vilket ger byborna större inkomster. Under tiden som renoveringen pågick lärde vi känna kvinnorna vid marknadsplatsen samt de som bor och lever där omkring. Snart insåg vi att även där mitt i huvudstaden hade många kvinnor det minst lika svårt som ute i byarna så till slut med vissa påtryckningar från omgivningen startades Kampala Women. De har för närvarande 80 medlemmar och nästan alla är ensamstående mammor. Deras män har gått bort i HIV/aids eller annan sjukdom, drabbats av olyckor eller bara stuckit utan att tänka på följderna för kvinnorna och deras gemensamma barn.

Foto : Louise Lundqvist
Foto : Annette Rosati
Foto : Annette Rosati

Kampala Women startade med vuxenutbildning och de nya ledarna åkte till kvinnornas kulturcenter i Bishozi för en 3 dagars projektutbildning. De ville också ha getter fast de är i stan så en del av marken bakom marknadsplatsen har stängslats och fungerar som getplats tillsvidare medan vi söker efter en bättre lösning i framtiden.

Om du reser till Uganda och besöker Kampala så kom gärna till butik nr 13 och handla någonting så hjälper du kvinnorna direkt att få en förändring till det bättre.